Intensief

Financiële kaders voor terugplaatsingen

Vraagstelling

Wat zijn de financiële kaders voor extra ondersteunings-arrangementen waarbij kinderen worden teruggeplaatst?

 

 

Doel

Er kunnen 3 situaties voorkomen die vragen om een extra ondersteuningsarrangement.

  1. Kind wordt teruggeplaatst van SO naar SBO
  2. Kind wordt teruggeplaatst van SBO naar BO
  3. Kind wordt teruggeplaatst van SO naar BO

Inhoud

Voor het extra ondersteuningsarrangement wordt een bedrag per leerling beschikbaar gesteld. Hiermee wordt de financiële drempel weggehaald om voor een kind extra ondersteuning te faciliteren. Deze arrangementen gaan in per 1 augustus 2022. De inhoudelijke kaders en bijhorende procedures moeten nog worden uitgewerkt. 

Besluit hiertoe altijd bij het SWV

Terugplaatsing van SO naar SBO € 2.500 per schooljaar

Terugplaatsing van SBO naar BO € 2.500 per schooljaar

Terugplaatsing van SO naar BO € 5.000 per schooljaar

Als een leerling gedurende een schooljaar wordt teruggeplaatst dan zorgt de SBO / SO school voor ondersteuning aan de betreffende school waar het kind wordt teruggeplaatst.

Mocht het opvolgende schooljaar nog extra ondersteuning nodig zijn dan kan een arrangement worden aangevraagd via het Kans!overleg.

Route

De route komt binnenkort beschikbaar.

Terug naar de Arrangementen

Contactpersonen

Emelie Bartelds
Gedragsdeskundige
e.bartelds@swv-peellandpo.nl
Manon de Groot
Gedragsdeskundige
m.degroot@swv-peellandpo.nl
Eline Hansen
Gedragsdeskundige
e.hansen@swv-peellandpo.nl
Kans!overleg

Bekostiging

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!