Intensief

Leerling met een SWV arrangement woonachtig buiten het SWV Helmond Peelland PO

Vraagstelling

Binnen het SWV Helmond-Peelland PO zijn arrangementen beschikbaar voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in het BO en SBO. Deze arrangementen worden onder strikte voorwaarden toegekend aan de school waar het kind voor onderwijs geplaatst is. Het toekennen van een arrangement loopt via het Kans! overleg van het SWV.

De arrangementsbedragen liggen tussen de € 2.500 en € 5.000 per leerling. De beschikbare arrangementen vind je via deze link. Met deze arrangementen vanuit het SWV worden de meerkosten van extra ondersteuning gedekt.

Doel

SWV betaalt dit bedrag voor leerlingen uit het eigen SWV.

Leerlingen, waarvoor een arrangement nodig is, afkomstig van uit andere samenwerkingsverbanden (SWV buiten de regio) zijn welkom op de scholen binnen het SWV op de voorwaarde dat het SWV buiten de regio (of het schoolbestuur waar de leerling (nog) ingeschreven is) eveneens het arrangementsbedrag vergoedt.

Inhoud

Concreet gaat het hier om de volgende voorbeelden:

Leerlingen afkomstig uit een SWV buiten de regio en die zich melden bij een school waarvan

  • Bepaald wordt dat een arrangement noodzakelijk is om te komen tot passend onderwijs;
  • De ouders gebruik willen maken van een onderwijsaanbod dat alleen door middel van een arrangement bekostigd kan worden;
  • De oorspronkelijke school de ouders heeft geattendeerd op het aanbod binnen ons SWV.

Hiervoor is een protocol opgesteld. Via deze link is het protocol te lezen.

Route

De route is hier niet van toepassing.

Terug naar de Arrangementen

Contactpersonen

Emelie Bartelds
Gedragsdeskundige
e.bartelds@swv-peellandpo.nl
Manon de Groot
Gedragsdeskundige
m.degroot@swv-peellandpo.nl
Eline Hansen
Gedragsdeskundige
e.hansen@swv-peellandpo.nl
Kans!overleg

Bekostiging

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!