Intensief

Parttime plek op SBO school voor minder dan 60% van de onderwijstijd

Vraagstelling

Soms nemen SBO scholen leerlingen op om inzicht te krijgen in de ondersteuningsbehoefte van de leerling en (dreigende) uitval binnen de huidige schoolsetting te voorkomen.

Deze leerlingen volgen mogelijk parttime onderwijs aan de SBO school. De leerling blijft ingeschreven op de school van afkomst.

Doel

Dit arrangement heeft een preventief karakter waarbij terugplaatsing naar de school waar de leerling ingeschreven staat de insteek is.

Inhoud

Wettelijke bepalingen met betrekking tot de onderwijstijd

In het geval dat een leerling parttime geplaatst wordt op een andere school dan is de symbioseregeling van toepassing. Deze symbiose-overeenkomst moet opgenomen worden in het OPP. De voorwaarden voor een symbioseovereenkomst zijn uitgewerkt in artikel 34.11 van het Besluit Bekostiging WPO. Lees via deze link de complete toelichting. 

 

Route

 Financiële kaders voor parttime plaatsingen

Voorwaarden bekostiging door SWV Helmond Peelland PO:

  1. Leerling wordt via een telefonisch consult doorgesproken met de gedragsdeskundige van het SWV
  2. Na akkoord wordt door de BO school en SBO school een symbioseovereenkomst opgemaakt.
  3. Er wordt een factuur opgemaakt door de SBO school, vergezeld van de ondertekende overeenkomst.
  4. Bekostiging vindt alleen plaats voor de extra ondersteuningsbekostiging (basisbekostiging dient geregeld te worden tussen de scholen onderling)
Terug naar de Arrangementen

Contactpersonen

Emelie Bartelds
Gedragsdeskundige
e.bartelds@swv-peellandpo.nl
Manon de Groot
Gedragsdeskundige
m.degroot@swv-peellandpo.nl
Eline Hansen
Gedragsdeskundige
e.hansen@swv-peellandpo.nl
Kans!overleg

Bekostiging

 


Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!