Formulieren en Brochures

We helpen je graag op weg om te zorgen dat jouw kinderen de juiste begeleiding krijgt. Op deze pagina delen we formulieren en brochures die je hierbij nodig kunt hebben. Mis je hier iets? Neem contact met ons op. Dan kunnen we kijken wat we voor je kunnen betekenen.

Brochure: Wat is passend onderwijs?

Kinderen mogen in Nederland naar de basisschool als ze 4 jaar oud zijn. Als kinderen 5 jaar worden, moeten ze naar school. Dan zijn ze leerplichtig. Alle kinderen in Nederland hebben recht op onder­ wijs. De meeste kinderen kunnen de lessen op school goed volgen. Maar niet ieder kind is het­ zelfde. Soms is extra hulp nodig of moet een kind extra oefenen.

In deze brochure wordt zoveel mogelijk antwoord gegeven op vragen die ouders hebben over passend onderwijs op de basis­school.

Brochure: Bezwaar tegen afgegeven TLV

Scholen hebben de zorgplicht om passend onderwijs te bieden. Als dat naar de mening van de school niet (meer) mogelijk is; dient de school te zorgen voor passend onderwijs elders. Soms kan dat gerealiseerd worden via een overplaatsing naar een andere basisschool, maar meestal vraagt de school dan een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan voor het speciaal (basis) onderwijs. Scholen informeren ouders hierover en doen vervolgens een TLV-aanvraag.

Lees  in deze brochure meer over de bezwarenprocedure voor een TLV-aanvraag.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!