Julius heet je van harte welkom!

Op deze pagina vind jij als ouder meer informatie over hoogbegaafdheid en Dubbel Bijzondere leerlingen.

 

 

Mag ik jullie voorstellen aan Julius. Julius is mijn beste vriend. Als kind viel hij al op in de klas. Hij kon ontzettend goed leren en had vele talenten. Zo kon hij erg goed gitaar en dwarsfluitspelen. Daarnaast was hij erg gevoelig waardoor hij het in zijn jeugd niet altijd makkelijk had in de omgang met anderen. Dit laatste maakte dat hij vooral sociaal geen gelukkige schooltijd heeft gehad. Daarom is Julius het gezicht van het project Dubbel Bijzonder geworden. 

- Erik Wissink directeur-bestuurder SWV Helmond-Peelland PO -

Doelstellingen projectgroep

  • Verbreden van kennis en expertise binnen de scholen op niveau van basisondersteuning en extra ondersteuning voor hoogbegaafde leerlingen;
  • Lerend netwerk vormen om kennis te ontwikkelen en kennis te delen op het gebied van hoogbegaafde en Dubbel Bijzondere leerlingen;
  • Passend ondersteuningsaanbod bieden voor hoogbegaafde en Dubbel Bijzondere leerlingen.

Themabijeenkomsten

Vanuit de projectgroep organiseren we diverse themabijeenkomsten. Deze zijn interessant voor professionals en ouders. Via de nieuwsbrief van het het SWV houden we je op de hoogte wanneer deze bijeenkomsten plaatsvinden. Natuurlijk kun je ook naar de agenda gaan voor het actuele overzicht. 

 

Lees meer over Themabijeenkomsten

Op welke manier kan het SWV ondersteunen?

Wanneer de ondersteuning op de eigen school niet passend genoeg is, kan SWV Helmond-Peelland PO ondersteunen met arrangementen.

Julius kennis- en expertise arrangement

Gericht op het vergroten van kennis en expertise op het gebied van hoogbegaafdheid en/of Dubbel Bijzonder op scholen. 

Julius groepsarrangement

Een arrangement wordt ingezet voor Dubbel Bijzondere leerlingen die onvoldoende baat hebben bij het ‘reguliere’ hoogbegaafheidsaanbod binnen een bestuur. Het groepsarrangement heeft als doel om leerlingen die dreigen vast te lopen binnen het huidige onderwijsaanbod met een doelgerichte interventie te ondersteunen.

Julius individueel arrangement

Het arrangement Julius individueel wordt ingezet voor Dubbel Bijzondere leerlingen binnen het SWV. Deze Dubbel Bijzondere leerlingen hebben onvoldoende baat bij het ’reguliere’ hoogbegaafdheidsaanbod binnen een bestuur. Het onderscheidt zich van het extra aanbod dat gegeven wordt op een school of bovenschools.

School en ouders onderzoeken samen of een arrangement vanuit het SWV helpend en ondersteunend kan zijn. De interne route zoals afgesproken met ieder bestuur is hierin leidend.

Onderwijs in regio Helmond Peelland

Binnen ons samenwerkingsverband bieden wij verschillende vormen van passend onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen, ieder vanuit een eigen visie: 

  • Regulier met bovenschoolse plusklassen;
  • Regulier met bovenschoolseplusklassen met transfer naar eigen groep
  • Regulier met plusklas binnen de eigen school
  • Regulier met speciale plusklas voor dubbel bijzondere kinderen (2EO plusklas)
  • Regulier met voltijd HB klas (verticale leeftijdsgroep)
  • Regulier voltijd HB onderwijs (gehele school)
  • SO met ontdekklas

Voor sommige kinderen past het aanbod van de school onvoldoende. Ouders en school kunnen dan samen met het SWV en eventueel de gemeente (in de vorm van een Kans!overleg) op zoek gaan naar de mogelijkheden. Als SWV denken wij mee in maatwerkarrangementen, met als doel zoveel mogelijk aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoeftes van het kind. Dit binnen de kaders van wet- en regelgeving en de financiële mogelijkheden. Wil je meer informatie over passend onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen, neem contact op met Emelie Bartelds

Dit is de Juliusprojectgroep

De Juliusprojectgroep bestaat uit 18 professionals. Zij werken bij schoolbesturen in onze regio. Via deze link vind je uitgebreide informatie over het specialisme en de contactgegevens van de schoolbesturen. 

Schoolbestuur Naam
 SSOE  Dana van den Dungen
 Nut bestuur  Pauline van Dooren en Astrid Klomp
 OBSH  Joske Engbers en Irma van den Berg
 Zuiderbos  Sindy van der Linden
 Qliq  Yvonne Seijkens 
 Stichting Prodas  Petra Verhees 
 Eenbes  Odile van Eck, Astrid Beks, Marc Smits 
 Platoo  Sandra Swinkels
 Stichting GOO  Frans Kappers 
 Aloysiusstichting  Henriëtte Mol
 SWV  Eline Hansen en Emelie Bartelds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij werken samen met gemeenten, zorgpartners en onder andere de volgende externe partners. Deze partners hebben een speciaal aanbod voor (ouders) van hoogbegaafde leerlingen.

Peers4partents

Downloads & formulieren

Hiernaast vind je diverse links naar handige documenten of websites. Mis je hier nog documenten? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!