Ondersteuningsplanraad

Wat doet de OPR? 

De ondersteuningsplanraad (OPR) is de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. In de OPR zitten ouders en personeelsleden van de aangesloten schoolbesturen. Zij worden afgevaardigd door de MR-en van deze schoolbesturen. In dit samenwerkingsverband zijn 22 schoolbesturen aangesloten. Het aantal OPR leden is vastgesteld op 22. Elf leden komen uit de oudergeleding en elf vertegenwoordigers zijn personeelslid op een basisschool. Dat betekent niet dat alle besturen in de OPR vertegenwoordigd zijn; één bestuur kan meerdere vertegenwoordigers hebben. Bij een vacature kan iedereen die aan de voorwaarden voldoet zich kandidaat stellen. De OPR heeft een presentatie samengesteld. Hierin wordt verder ingegaan op de rol van de OPR.

Presentatie openen

Notulen OPR

De notulen van de OPR zijn openbaar. De notulen van schooljaar 2020-2021 zijn te vinden in onze downloads. Klik op onderstaande button voor de snelle link. 

Notulen OPR

Bekijk de video

Taak OPR

De OPR heeft als taak de achterban (MR-en) te informeren. De OPR heeft instemmingsrecht op het gehele ondersteuningsplan. Als bepaalde onderdelen die in het ondersteuningsplan horen te staan in bijlagen of aparte plannen worden uitgewerkt, geldt ook daarop de instemming van de OPR. Als het bestuur een wijziging op één onderdeel van het ondersteuningsplan voorstelt, dient er weer op het gehele gewijzigde ondersteuningsplan instemming verleend te worden. 

Downloads & formulieren

Hiernaast vind je diverse links naar handige documenten of websites. Mis je hier nog documenten? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!