Organisatie SWV Helmond-Peelland PO

Het SWV Helmond-Peelland PO wordt bestuurd door de heer Jos Gerards. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van het beleid. De aangesloten schoolbesturen hebben zitting in de Algemene Ledenvergadering en stellen op advies van het Bestuur het ondersteuningsplan, de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag vast. Een Raad van Toezicht met drie leden houdt intern toezicht op de besturing en maatschappelijke opdracht van de organisatie. 

De directeur van het SWV Helmond-Peelland PO, de heer Erik Wissink, geeft leiding aan de uitvoering van de dagelijkse gang van zaken. Functionarissen die (tijdelijk) werkzaamheden verrichten voor het SWV, vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur en worden functioneel aangestuurd door de directeur.

Jos Gerards

Jos Gerards

Bestuurder a.i.
erik wissink

Erik Wissink

Directeur-bestuurder

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!