Organisatie SWV Helmond-Peelland PO

Het SWV Helmond-Peelland PO kent een bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van het beleid. De Algemene Ledenvergadering stelt op advies van het bestuur het ondersteuningsplan, de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag vast. De Algemene Ledenvergadering heeft tevens de rol van intern toezichthouder. 

De directeur van het SWV Helmond-Peelland PO, de heer Erik Wissink, geeft leiding aan de uitvoering van de dagelijkse gang van zaken. De heer Wissink is bereikbaar op 06-43361228. Functionarissen die (tijdelijk) werkzaamheden verrichten voor het SWV, vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur en worden functioneel aangestuurd door de directeur.

Annemie Martens

secretaris/penningmeester

Erik Wissink

Directeur

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!