Partners

Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant

Het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant is een laagdrempelige organisatie die zich bezig houdt met alle vragen rondom autisme en onderwijs. In Zuidoost-Brabant heeft het Autisme Steunpunt zich sinds 2003 ontwikkeld tot een expertisecentrum autisme & onderwijs. Het Autisme Steunpunt hoort bij de Stichting Speciaal Onderwijs Eindhoven (SSOE). De medewerkers komen uit verschillende vormen van speciaal onderwijs en hebben jarenlange ervaring met en kennis over onderwijs aan leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS).

Afspraken met SWV Helmond-Peelland PO

Het Autisme Steunpunt ontvangt middelen van SWV Helmond-Peelland PO en 3 andere SWV-en, waaruit ze de volgende activiteiten onderneemt:

  • Het in stand houden van de website www.autismesteunpunt.nl
  • Gratis telefonisch- en mailspreekuur voor scholen en ouders
  • Downloads plaatsen op de site, zodat ze voor scholen makkelijk beschikbaar zijn
  • Deelnemen aan regionale en landelijke autisme overleggen
  • Een bijdrage aan iedere  nieuwsbrief van het SWV Helmond-Peelland PO
  • Een ouderavond houden voor de ouders van leerlingen met autisme van SWV Helmond-Peelland PO in het voorjaar
  • Consultaties (expertise arrangementen) uitvoeren op scholen bij vragen over een leerling met autisme. Een aanvraag voor een consultatie kan telefonisch bij de gedragsdeskundigen van het SWV Helmond Peelland PO.
  • Op verzoek van scholen invullen van licht en intensieve arrangementen die zijn toegekend vanuit Kans!overleggen door het SWV voor leerlingen met (vermoeden van) autisme.
  • Een periodieke nieuwsbrief met informatie over autisme en onderwijs. Iedereen kan zich daarvoor aanmelden op www.autismesteunpunt.nl

Het Steunpunt zal enkele malen per jaar overleg hebben met de coördinator en pedagogen van het SWV Helmond-Peelland PO. Naast de afgesproken diensten, kunnen scholen zelf ook diensten van het Steunpunt aanvragen. Bekijk op de site https://www.autismesteunpunt.nl/ons-aanbod de diensten en professionaliserings trajecten van het Steunpunt. Ook is er ruimte voor maatwerk. Dit kan via https://www.autismesteunpunt.nl/contact

Het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant denkt mee over Passend Onderwijs en helpt scholen passend onderwijs te bieden aan leerlingen met autisme. Wat goed is voor leerlingen met autisme, is goed voor alle leerlingen die behoefte hebben aan structuur!

 

 

 

Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant

Saskia Sliepenbeek, Dana van den Dungen en Monique Schoenmakers
www.autismesteunpunt.nl
info@autismesteunpunt.nl
Telefonisch 06-4705 14 91

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!