Partners

Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant

Het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant is een laagdrempelige organisatie die zich bezig houdt met alle vragen rondom autisme en onderwijs. In Zuidoost-Brabant heeft het Autisme Steunpunt zich sinds 2003 ontwikkeld tot een expertisecentrum autisme & onderwijs. Het Autisme Steunpunt hoort bij de Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra (SSOE). De medewerkers komen uit verschillende vormen van speciaal onderwijs en hebben jarenlange ervaring met en kennis over onderwijs aan leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS).

Meer informatie

Externe Dienstverlening van SSOE

De Externe Dienstverlening is een laagdrempelige organisatie die zich bezighoudt met alle vragen rondom passend onderwijs. De Externe Dienstverlening is onderdeel van Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra (SSOE). SSOE heeft 3 scholen voor speciaal onderwijs in de regio Zuidoost-Brabant: Mytylschool Eindhoven, MBS Eindhoven en de Antoon van Dijkschool in Helmond. De medewerkers komen bijna allemaal van deze scholen of andere scholen voor speciaal onderwijs en hebben jarenlange ervaring met en kennis over onderwijs aan leerlingen met allerlei beperkingen of andere problemen.

Meer informatie

De Berkenschutse

Een langdurige zieke leerling op school? De onderwijskundig begeleiders van de Berkenschutse denken graag met je mee!

Meer informatie

Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie

Met epilepsie vallen er gaten in je leven…….Bij vragen over epilepsie benader het LWOE!

Meer informatie

Welkom op de Widdonckschool!

Onze school in Heibloem is er voor kinderen van groep 3 tot en met groep 8 die – soms tijdelijk – het beste op hun plek zijn in het speciaal onderwijs.
Elke dag opnieuw gaan wij voor hun optimale ontwikkelingskansen voor een goede toekomst. Op het groene Widdonckterrein werken wij samen met collega’s in het voortgezet speciaal onderwijs van De Ortolaan.

Meer informatie

Welkom op het Orthopedagogisch Onderwijsinstituut De Hilt

Structuur bieden, consequent handelen en warmte bieden zijn de pijlers van De Hilt. Onze school is er voor kinderen van vier tot achttien jaar met aanpassings- en omgangsproblemen die het beste op hun plek zijn in het speciaal onderwijs (so) of voortgezet speciaal onderwijs (vso). De Hilt biedt een veilige leer- en leefsituatie. Naast het onderwijsprogramma besteden we veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zo helpen wij leerlingen om sociale relaties aan te gaan en tot leren te komen. Onze school is zo een ‘proeftuin’ voor het leven.

Meer informatie

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!