Partners

Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant

Het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant is een laagdrempelige organisatie die zich bezig houdt met alle vragen rondom autisme en onderwijs. In Zuidoost-Brabant heeft het Autisme Steunpunt zich sinds 2003 ontwikkeld tot een expertisecentrum autisme. Het Autisme Steunpunt hoort bij de Stichting Speciaal Onderwijs Eindhoven (SSOE). De medewerkers komen uit verschillende vormen van speciaal onderwijs en hebben jarenlange ervaring met en kennis over onderwijs aan leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS).

Afspraken met SWV Helmond-Peelland PO

Het Autisme Steunpunt ontvangt middelen van SWV Helmond-Peelland PO en 3 andere SWV-en, waaruit ze de volgende activiteiten onderneemt:

  • Het in stand houden van de website
  • Gratis telefonisch- en mailspreekuur voor scholen en ouders
  • Downloads plaatsen op de site, zodat ze voor scholen makkelijk beschikbaar zijn
  • Gratis consultaties op scholen bij vragen over een leerling met autisme. Een aanvraag voor een consultatie kan telefonisch, per mail of via het aanvraagformulier op website 
  • Een periodieke nieuwsbrief met informatie over autisme en onderwijs. Iedereen kan zich daarvoor aanmelden op de homepage van de website
  • Een bijdrage aan iedere  nieuwsbrief van het SWV Helmond-Peelland PO
  • Een ouderavond houden voor de ouders van leerlingen met autisme van SWV Helmond-Peelland PO in het voorjaar
  • Deelnemen aan regionale en landelijke autisme overleggen

Het Steunpunt zal enkele malen overleg hebben met de coördinator  van het SWV Helmond-Peelland PO. Naast de afgesproken diensten, kunnen scholen zelf gebruik maken van alle diensten van het Steunpunt. Bekijk hier de diensten van het Steunpunt.

Het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant denkt mee over Passend Onderwijs en helpt scholen passend onderwijs te bieden aan leerlingen met autisme. Wat goed is voor leerlingen met autisme, is goed voor alle leerlingen die behoefte hebben aan structuur!

Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant

Saskia Sliepenbeek, Dana van den Dungen en Monique Schoenmakers
www.autismesteunpunt.nl
info@autismesteunpunt.nl
Telefonisch Spreekuur op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur 06-4705 14 91

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!