Voor- en vroegschoolse voorzieningen

Binnen Samenwerkingsverband Helmond Peelland PO zijn we ervan overtuigd dat passend onderwijs eerder moet beginnen. Zo krijgen we kinderen met een extra ondersteuningsvraag eerder in beeld. Pas dan kunnen we samen het verschil gaan maken. Lees hieronder hoe en waarmee het SWV Helmond-Peelland PO kan helpen en ondersteunen.

Passend onderwijs

Iedere school biedt basisondersteuning en extra ondersteuning, wat ervoor zorgt dat een kind in ontwikkeling kan komen. Wanneer een kind, ondanks de ingezette interventies, onvoldoende in ontwikkeling komt, kan het SWV gevraagd worden om mee te denken. Dit kan door middel van:

  • Een telefonisch consult
  • MDO waarbij de gedragsdeskundige op aanvraag kan aansluiten
  • Het aanvragen van een Kans!overleg

Consultatie en advies

Bij zorgen over het onderwijs- en ontwikkelingsperspectief van kinderen tussen 3 en 6 jaar is het goed om zo snel mogelijk in actie te komen. De gedragsdeskundigen van het SWV kunnen samen met andere betrokkenen meedenken en adviseren over passend onderwijs. Je kunt hiervoor contact opnemen met een van onze gedragsdeskundigen.

Kans!overleg

Als er al is ingezet op extra ondersteuning en er blijven toch vragen spelen over de ontwikkeling van het kind. Of zijn er twijfels over de meest passende school? In het Kans!overleg bepalen we samen op welke wijze het kind het beste ondersteund wordt. Dit kan bijvoorbeeld een gezamenlijk arrangement zijn, zowel vanuit het onderwijs als de zorg. Samen met ouders, gemeente en professionals gaan we op zoek naar een passende onderwijsvorm voor het kind.  Het Kans!overleg kan aangevraagd worden door:

  • Voor- en vroegschoolse voorziening
  • Primair onderwijs
  • Gemeente

Meer weten over de route van het Kans!overleg?

Bekijk de flyer

Arrangementen

Voor ieder kind op tijd de juiste extra ondersteuning en begeleiding op het gebied van onderwijs inzetten. Dat is het uitgangspunt van het Samenwerkingsverband. Bij voorkeur geven we deze ondersteuning zoveel mogelijk in de vertrouwde omgeving van het kind. Door preventief in te zetten, willen we ervoor zorgen dat het onderwijs zo passend mogelijk is en aansluit op de ondersteuningsbehoeften van het kind.

Arrangementen bekijken

Toelaatbaarheidsverklaring

Het kan zijn dat de ondersteuningsbehoefte van het kind zo groot is dat een plek binnen het Speciaal (Basis) Onderwijs passender is. In dat geval moet er een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) worden aangevraagd. Voor kinderen die niet staan ingeschreven bij een reguliere basisschool dient vooraf het SWV geïnformeerd te worden. Als een kind al is aangemeld op een school dan heeft deze school de zorgplicht en wordt de aanvraag door de betreffende school gedaan.

Voorafgaand aan de TLV-aanvraag vindt een Triadegesprek plaats. Dit gesprek wordt gevoerd met

  • ouders
  • onafhankelijke deskundigen
  • de verwijzende school/ vroeg- en voorschoolse voorziening
  • de toekomstige school.

Vanuit het Triadegesprek komt een aanvraag voor de TLV. Deze aanvraag kan ingediend worden bij het SWV. De TLV aanvraag dient uiterlijk voor 15 juni ingediend te zijn bij het SWV. Informatie over de TLV aanvraag vind je hier.

TLV Aanvragen

Leren van en met elkaar

Op basis van gesignaleerde trends binnen ons Samenwerkingsverband, signalen uit diverse overleggen zoals het Specialisten overleg, het Kans!overleg, OPR overleg, ALV overleg en overige overleggen wordt door het SWV regelmatig het initiatief genomen om informatie of studiebijeenkomsten te organiseren rondom thema’s zoals hoogbegaafdheid, hechting en autisme. 

Het Samenwerkingsverband wil ook graag leren van ketenpartners. Om deze reden wordt minimaal drie keer per jaar rondom de inhoudelijke domeinen van het ondersteuningsplan inhoudelijke specificatiebijeenkomsten georganiseerd.

Welke scholen horen bij het SWV Helmond-Peelland?

De gemeente waar het kind ingeschreven staat is leidend onder welk samenwerkingsverband het kind valt. Wil je weten welke gemeenten en scholen onder het SWV Helmond-Peelland vallen?
 

Schoolbesturen bekijken

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!