SWV

menu_btn

Op deze website kunt u meer informatie  vinden over ons als samenwerkingsverband, passend onderwijs, formulieren downloaden en het laatste nieuws bijhouden. Heeft u opmerkingen/tips voor deze website, dan horen wij het graag!

 • over ons

  Algemene informatie over ons als samenwerkingsverband

  lees verder
 • ouders

  Hier vindt u alle informatie die u als ouder moet weten

  lees verder
 • scholen

  Hier vindt u alle informatie die u als school moet weten

  lees verder
 • vragen

  Vind hier veelgestelde vragen door ouders en scholen

  lees verder

Organisatie SWV Helmond-Peelland PO

Organisatie

Het SWV Helmond-Peelland PO kent een bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van het beleid. De Algemene Ledenvergadering stelt op advies van het bestuur het ondersteuningsplan, de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag vast. De Algemene Ledenvergadering heeft tevens de rol van intern toezichthouder. 

In het dagelijks bestuur hebben de navolgende bestuurders, op persoonlijke titel, zitting: de heer Jan van der Heijden (voorzitter), mevrouw Annemie Martens (secretaris/penningsmeester), de heer Jac Verstegen. Op dit moment zijn er twee vacatures.
De directeur van het SWV Helmond-Peelland PO, de heer Erik Wissink, geeft leiding aan de uitvoering van de dagelijkse gang van zaken. De heer Wissink is bereikbaar op 06-43361228. Functionarissen die (tijdelijk) werkzaamheden verrichten voor het SWV, vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur en worden functioneel aangestuurd door de directeur.