Thuiszitters

Op deze pagina vind je meer informatie over thuiszitters en verzuim

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Maar wat als een leerling door fysieke of psychische beperkingen (tijdelijk) niet naar school kan en hierdoor thuis komt te zitten? En hoe handel je als school als je te maken hebt met frequent of langdurig verzuim van een leerling? Een van de speerpunten in het ondersteuningsplan van SWV Helmond-Peelland is een actief beleid voeren om thuiszitten te voorkomen. Met de schoolbesturen in het samenwerkingverband is afgesproken dat er actief het aantal thuiszitters door te geven aan het SWV. Hierdoor krijgen we inzicht om welke kinderen het gaat met als doel om sneller in actie te komen. 

 

Afwijking van onderwijstijd

Er zijn allerlei redenen dat een leerling niet of onvoldoende tot ontwikkeling komt. Denk hierbij aan:

  • Ziekte
  • Psychische/ lichamelijke redenen
  • Noodzakelijke behandeling ter ondersteuning in onderwijs of binnen een residentiële plaatsing
  • Zorgen in de thuissituatie 

Voor een aantal leerlingen is een aangepast lesprogramma dan een oplossing. School en behandeling worden dan gecombineerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een behandeling bij Kentalis en gelijktijdig wennen aan de reguliere school. We hebben een schema opgesteld waar je eenvoudig kunt zien wanneer de school 'afwijking van onderwijstijd' moet aanvragen. 

Gedeeltelijk of volledig niet naar school

Binnen SWV Helmond-Peelland PO hebben we veelal te maken met leerlingen die gedeeltelijk/ volledig en voor een korte periode niet naar school gaan in goede afstemming met alle partijen en waar op relatief korte termijn (korter dan 3 maanden) zicht is op perspectief in onderwijs. In dit geval praten we over geoorloofd verzuim.

Er zijn ook leerlingen die een langere periode (langer dan 3 maanden) buiten onderwijs vallen en waar het perspectief op onderwijs nog niet duidelijk is en afhankelijk van meerdere factoren. Bijvoorbeeld door behandeling, onderzoek, vinden van passend onderwijs binnen/ buiten de regio.

Het SWV wil deze kinderen vroegtijdig in beeld hebben, omdat de praktijk leert hoe langer een kind uit het onderwijs is, hoe lastiger de terugkeer naar onderwijs is. Ook om de hiaten in passend onderwijs goed in kaart te brengen is een omschrijving van deze groep kinderen van belang. Welke kinderen kunnen we nog onvoldoende passend aanbod geven en hoe kunnen we hier samen met ouders en de gemeenten een antwoord op geven?

Geoorloofd of ongeoorloofd verzuim?

Daarom vragen wij de schoolbesturen niet alleen die leerlingen door te geven die we moeten melden bij de inspectie, maar juist ook die leerlingen die hier buiten vallen en waar wel zorgen zijn. Het gaat dan om de leerlingen waarbij sprake is van zorgwekkend verzuim en/ of onvoldoende afstemming is tussen de supporters om een kind heen en/of waar perspectief op onderwijs niet duidelijk is.  

Wanneer melden bij de inspectie?

Thuiszitters volgens leerplicht: Deze leerlingen meldt het SWV bij de inspectie.

  • Degene die helemaal niet naar school gaan   
  • Kinderen die bijvoorbeeld op een MKD zitten of op een dagbestedingsplek. Bij een vrijstelling neemt gezinscoach of de leerplichtambtenaar het initiatief bij elkaar te komen voordat vrijstelling 5a afloopt
  • Bij absoluut verzuim. Dit is als een kind niet staan ingeschreven op een school, maar wel in de woonplaats staan ingeschreven 

Geen thuiszitter

  • Leerling die valt onder artikel 11d van leerplichtwet. Dit wordt alleen afgegeven als er advies is van een jeugdarts. Zij blijven ingeschreven op een school, maar zijn ze niet in staat om naar school te gaan door psychische problemen of systeemproblematiek.
  • Leerling die maximaal 5 dagen geschorst is. Als de schorsing langer duurt dan heb je het over verwijdering in afwachting van perspectief/plaatsing elders of behandeling. Niet duidelijk of dit geoorloofd of ongeoorloofd is en wie dit dan bepaald. 
  • Leerling die valt onder variawet: staan ingeschreven op een school, maar hebben een aangepast programma, staat in een OPP verwerkt. Valt dan niet onder thuiszitter.  

Melden in LDOS

Het SWV vraagt aan de schoolbesturen om de leerlingen in beeld te krijgen en houden. Uiteraard met gedeelde verantwoordelijkheid van overige betrokkenen. Schoolbesturen melden deze leerlingen maandelijks voor de 15e via LDOS bij het SWV. In deze handleiding lees je hoe je leerlingen in LDOS meldt.

Contactpersoon thuiszitters

Heb je vragen over thuiszitters? Neem dan contact op met Manon de Groot.

Formulieren en documenten thuiszitters

Hiernaast vind je diverse links naar handige documenten. Mis je hier nog documenten? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!