Welkom op het Orthopedagogisch Onderwijsinstituut De Hilt

Structuur bieden, consequent handelen en warmte bieden zijn de pijlers van De Hilt. Onze school is er voor kinderen van vier tot achttien jaar met aanpassings- en omgangsproblemen die het beste op hun plek zijn in het speciaal onderwijs (so) of voortgezet speciaal onderwijs (vso). De Hilt biedt een veilige leer- en leefsituatie. Naast het onderwijsprogramma besteden we veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zo helpen wij leerlingen om sociale relaties aan te gaan en tot leren te komen. Onze school is zo een ‘proeftuin’ voor het leven.


In het vso zitten leerlingen in de leeftijd van 12 tot ± 18 jaar. Het vso biedt als onderwijsaanbod VMBO Theoretische Leerweg (mavo). Voor een klein aantal leerlingen betekent De Hilt eindonderwijs, andere leerlingen stromen door naar het vo of mbo.

Op de website is verdere informatie te vinden en een aantal filmpjes.

De Hilt

Azalealaan 38
5701 CM Helmond
0492 - 52 58 00
dehilt@aloysiusstichting.nl

 

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!