TLV-aanvraag (toelaatbaarheidsverklaring)

Je gaat een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen. Op deze pagina vind je meer informatie over de TLV-aanvraag en de procedure.

Een TLV: wat is het

Het kan zijn dat de ondersteuningsbehoefte van het kind zo groot is dat een plek binnen het Speciaal (Basis) Onderwijs passender is. In dat geval moet er een Toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd.

Wie vraagt de TLV aan?

Degene die de zorgplicht heeft van de leerling vraagt de TLV aan. Is een leerling ingeschreven bij een basisschool, heeft de basisschool de zorgplicht over deze leerling en verzorgt de eerste TLV-aanvraag en daarna de herbeoordelingen. Dit gebeurt in Triade-gesprekken met de ouders, deskundigen en toekomstige school. Ook bij herbeoordeling dient de school met zorgplicht de aanvraag te verzorgen en ook als verwijzende partij te tekenen.

Is het kind jonger dan 4 jaar? Dan verzorgt het KDC/MKD/kinderopvang/behandelings- en/of onderzoekscentrum of maatschappelijk werker de aanvraag. Neem dan vooraf altijd contact op met het SWV. Contactpersoon voor de TLV-aanvragen is Jacqueline van Gurp.

Triadegesprek

Voorafgaand aan de TLV-aanvraag vindt een Triadegesprek plaats. Dit gesprek wordt gevoerd met ouders, onafhankelijke deskundigen, de verwijzende school/ vroeg- en voorschoolse voorziening en de toekomstige school. Vanuit het Triadegesprek komt een aanvraag voor de TLV, deze aanvraag loopt altijd via het SWV.

Informatie en procedure TLV

Het SWV is verplicht zich te laten adviseren door twee deskundigen. De deskundigen zijn een orthopedagoog of een psycholoog en afhankelijk van de leerling over wiens toelaatbaarheid wordt geadviseerd ten minste een tweede deskundige, te weten een kinder- of jeugdpsycholoog, een pedagoog, een kinderpsychiater, een maatschappelijk werker of een arts. Meer informatie over de TLV-aanvraag en de procedure vind je hier. Lees deze informatie eerst door voordat je de aanvraag start.

Aanvragen TLV

Via onderstaande button start je de TLV aanvraag. De TLV aanvraag moet uiterlijk voor 15 juni ingediend te zijn bij het SWV. Let op! Bij de TLV aanvraag hoort een handtekeningformulier. Zonder dit handtekeningenformulier nemen wij de aanvraag niet in behandeling

TLV Aanvragen

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!